Studenti Fakulteta računarskih nauka PIM univerziteta svoju praktičnu nastavu mogu da obavljaju u sledećim institucijama:

 • Muelhbauer d.o.o Banja Luka.
 • Pošte Srpske a.d Banja Luka.
 • Računari d.o.o Banja Luka.
 • COMPEX d.o.o Banja Luka.
 • Auto-Milovanović d.o.o Banja Luka.
 • Auto-Milovanović d.o.o Banja Luka.
 • Promocije oglašavanje publicitet d.o.o POP
 • “Rudnici boksita Jajce” d.d.
 • Vigmelt d.o.o Banja Luka
 • Termotehna BL d.o.o. Banja Luka
 • “Agroimpex” d.o.o. Banja Luka
 • “Plastex” d.o.o. Srbac
 • “M&M PLASTIK” d.o.o. Prijedor
 • “Profmedija” d.o.o. Banja Luka
 • SHP CELEX a.d. Banja Luka
 • “Stirokart – paneli” d.o.o. Srbac
 • “Alta Axis” Marketinška agencija Banja Luka
 • Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka
 • “Novi Magazin” d.o.o. Banja Luka
 • Grafika Expres d.o.o. Banja Luka
 • Nokija Siemens Networks d.o.o. Banja Luka
 • M:tel a.d. Banja Luka
 • “Grafika Expres” d.o.o. Banja Luka
 • “AlfaNet” d.o.o. Prijedor

U provođenju Praktične nastave vodi se sledeća evidencija:

 • Dnevnik studentske prakse;
 • Potvrda o obavljenoj praksi;
 • Ugovor o obavljanju prakse koji se uspostavlja sa institucijom u kojoj student obavlja praktičnu nastavu;
 • Uputstvo za pisanje Izvještaja o obavljenoj praktičnoj nastavi;
 • Izvještaj.

Svi navedeni dokumenti nalaze se na službenoj web stranici Univerziteta.