Prvi ciklus studija – ljetni semestar 2023/24.
Računarske nauke – I godina Preuzmi
Računarske nauke – II godina Preuzmi
Računarske nauke – III godina Preuzmi
Računarske nauke – IV godina Preuzmi
Prvi ciklus studija – Zimski semestar 2023/24.
Računarske nauke – I godina Preuzmi
Računarske nauke – II godina Preuzmi
Računarske nauke – III godina Preuzmi
Računarske nauke – IV godina Preuzmi
Drugi ciklus studija – akademska 2022/23.
Raspored nastave za II ciklus studija – Računarske nauke Preuzmi