PROFESOR CIKLUS PREDLOŽENE TEME
prof.dr Veljko Vuković PRVI CIKLUS ENERGETSKI PRETVARAČI U FUNKCIJI GRAFIČKIH TEHNIČKIH SISTEMA
PREDNOSTI I NEDOSTACI PRIMJENE ELEKTROMOTORA NAIZMJENIČNE STRUJE NA INDUSTRIJSKIM GRAFIČKIM POSTROJENJIMA
ANALIZA NAJČEŠĆIH OTKAZA DIJELOVA ROTACIONIH ELEKTRIČNIH MAŠINA KOJI SU U FUNKCIJI OBRTNOG PRENOSA RADA  NA GRAFIČKIM MAŠINAMA
PRIMJENA TERMOVIZIJE U DIJAGNOSTICI  STANJA GRAFIČKIH MAŠINA PROCESOM PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA
LASERI I NJIHOVA PRIMJENA NA   GRAFIČKIM TEHNIČKIM SISTEMIMA
LED   DIODE I NIHOVA PRIMJENA U INDUSTRIJI
doc. dr Dejan Kojić PRVI CIKLUS Savremeni materijali u grafičkom inženjerstvu
Primjena elastomernih materijala u klasičnom i 3D štamparstvu
3D štampa
Strukturiranje polimernih materijala u grafičkom inženjerstvu
Sito štampa
Boje za sito štampu
Digitalizacija i štamparski postupci
Digitalna štampa
Proces grafičke proizvodnje
Visoka štampa
Ofset štampa
Tehnike duboke štampe – svojstva i primjena
Boje u OFSET štampi – svojstva i primjena
Flekso štampa – karakteristike i primjena
Biorazgradivi ambalažni materijali
Ambalažni materijali u grafičkoj industriji
Uticaj ambalažnih materijala na životnu sredinu
Primjena softverskih rješenja u grafičkoj industriji
CtP štamparske forme
Ploče za ofset CtP tehnologiju
OFSET štampa – klimatski uslovi i ofsetne boje
Digitalna priprema štampe

Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.