Veljko Vuković

Kolege, studenti, dobrodošli na Tehnički fakultet,

Odluka o nastavku obrazovanja je jedna od najvažnijih odluka u Vašim životima. Zapravo, vi birate svoj profesionalni put koji će obilježiti Vašu budućnost. Upisom na Tehnički fakultet, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, važno je da svaki student stvori osjećaj pripadnosti.

 

Tehnički fakultet kao naučna institucija,  je važan segment  Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. Jedan je od prvih privatnih fakulteta specijalizovanih


u oblasti energetske efiksnosti i zelene energije i grafičkog inženjeringa i dizajna,  na prostoru Bosne i Hercegovine.

 

Osnovna funkcija studijskih programa Tehničkog fakulteta, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, je obrazovanje mladih ljudi, te sticanje zvanja diplomirani inženjer energetske efikasnosti  i zelene energije i inženjer grafičkog dizajna, koji će biti osposobljeni za kreativno i efikasno uključenje u društvene i privredne tokove naše zemlje i zemalja u okruženju. Obrazovanje u ovoj oblasti je prepoznato kao nezamjenjiv faktor društvenog i ljudskog razvoja koji nas očekuje u budućnosti.

Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, državnim organima  i drugim institucijama koji su bile generator razvoja svake države. Pored eminentnog nastavnog kadra i stručne prakse, Tehnički fakultet sprovodi stručne kurseve i obuke, pri čemu će se izdavati sertifikati, koji će upotpuniti Vaše naučne biografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Nastavni planovi i programi su koncipirani po najsavremenijim standardima razvijenih zemalja i prilagođeni potrebama privrede.

Pored klasičnih modela učenja i proučavanja, kontinuirano uvodimo nova tehnološka dostignuća u obrazovni proces, uvođenjem inovativnih metodologija u nastavi, koje će pomoći studentima u izgradnji numeričkih vještina i usvajanju praktičnih inženjerskih rješenja u struci,  koji su neophodni za razvoj buduće karijere naših studenata.

Kao društveno odgovorna naučna institucija, nastojimo da ispunimo zahtjeve naših studenata i okoline, te pružimo temeljna znanja i vještine univerzalnog karaktera za svako radno mjesto odabrane tehničke struke u dobi digitalne tehnike.

Poštovane kolege studenti, Vi ste  naš centralni interes i ravnopravni članovi naše akademske zajednice. Vaše mišljenje nam je izuzetno važno, pa redovno sprovodimo ankete o kvalitetu rada nastavnika i zadovoljstvu studiranjem.

Iskreno se nadamo, da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi.

Želimo Vam puno uspjeha u učenju.

prof. dr Veljko Vuković, dekan