Nastavni kadar za studijski program: Marketing

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-POMPoslovna matematikaProf. dr Sead Rešićsresic@gmail.com 
E-OSEOsnovi ekonomijeProf. dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
E-POIPoslovna informatikaProf. dr Milica Tepšićmilicatepsic@gmail.com
E-RAČRačunovodstvoDoc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-SOCSociologijaProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-POSPoslovna statistikaProf. dr Sead Rešićsresic@gmail.com 
E-EJ1Engleski jezikSnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
E-PR1Praksa IDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
E-MIEMikroekonomijaProf. dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčićivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-OMEOsnovi menadžmentaProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
E-PEKPoslovna etika i komunikacijeProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-PP1Poslovno pravo IProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
E-MAEMakroekonomijaProf. dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčićivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-MARMarketingProf. dr  Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
E-EJ2Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
E-PFIPoslovne finansijeDoc. dr Dijana Kremenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-MLJRMenadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
E-MĐEMeđunarodna ekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
E-ISTIstraživanje tržištaProf. dr  Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
E-KEKKultura, etika i komunikacijeProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
E-PR2Praksa IIDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
E-PP2Poslovno pravo IIProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
E-EJ2Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-UPM Upravljanje Marketingom Prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-ODL Odlučivanje u menadžmentu Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-FM2 Finansijski menadžment Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MĐP Međunarodno poslovanje Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-STR Strateški menadžment Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-PPO Ponašanje potrošača Prof. dr Mladen Milić mladen.milic@fondpiors.org

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik  
E-PRJ Upravljanje projektima Prof. dr Dragan Đuranović   gandra.djuranovic@gmail.com
E-MKO Marketinško komuniciranje Prof. dr Nikola Vojvodić/ Doc. dr Darko Vaselić profnikolavojvodic@gmail.com
E-ORP Organizaciono ponašanje Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-MĐM Međunarodni marketing Doc. dr Milorad Đukić office@markway.org
E-USL Menadžment usluga Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
E-PR3 Praksa III Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

IV GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-EOI Ekonomski odnosi sa inostranstvom Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-MLO Marketing logistika Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com
E-MFR Menadžment finansijskih rizika Prof. dr Marijana Žiravac Mladenović / Doc. dr Dijana Kremenović marijana.mladenovic1208@gmail.com
E-B2B B2B marketing Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com
E-MNO Marketing neprofitnih organizacija Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com

IV GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-KOU Korporativno upravljanje Prof. dr Mladen Ivić / Mr Mirko Miličević ivic.mm81@gmail.com milicevicmirko1@gmail.com
E-INS Menadžment informacionih sistema Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-ODJ Odnosi s javnošću Prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-PLM Politički marketing Prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com