Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment izvode se akademske studije prvog i drugog ciklusa studija.

Ekonomski fakultet omogućava svojim studentima da ovladaju znanjem, razviju vještine i poslovne sposobnosti na akademskom studiju prvog i drugog ciklusa studija.

Nastavni proces organizovan je kroz četiri studijska programa:

  • MENADŽMENT,
  • FINANSIJE I BANKARSTVO,
  • MARKETING,
  • EKONOMSKA DIPLOMATIJA.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

  1. osnovne akademske studije prvog ciklusa koje traju tri i četiri godine, i čijim završetkom se stiče 180 i 240 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i ostvari 180 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani ekonomista – menadžer – 180 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

  1. master – akademske studije drugog ciklusa studija, koje traju jednu godinu i čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova – prvi i drugi ciklus studija).

Student koji završi master – akademske studije drugog ciklusa stiče akademski naziv master ekonomije – 300 ECTS bodova.

  • Okvrina pitanja za prijemni za master (preuzmite)