I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-LIA Linearna algebra Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net
RN-UPR Uvod u programiranje Prof. dr Saša Salapura salapura@blic.net
RN-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija Džombić ilijapim@yahoo.com
RN-DS1 Diskretne strukture Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net
RN-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-OME Osnove menadžmenta Prof. dr Simonida Vilić svilic26@yahoo.com
RN-OOP Objektno orijentisano programiranje Prof. dr Saša Salapura salapura@blic.net
RN-WWW Uvod WWW Prof. dr Saša Salapura salapura@blic.net
RN-EPJ Engleski poslovni jezik MA Ivana Aleksić /Snježana Jež snjezanajezmilacak@gmail.com
RN-MLR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-ARH Arhitektura računara  Prof. dr Saša Salapura salapura@blic.net
RN-OPS Operativni sistemi Prof. dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com
RN-RMR Računarske mreže Prof. dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com
RN-SS2 Softverski studio 2 Prof. dr Negovan Stamenković negovanstamenkovic@gmail.com
RN-INT Interakcija čovjek računar Doc.dr Svetlana Anđelić svetlana.andjelic@its.edu.rs

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-UPI Upravljanje informacijama Prof. dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com
RN-RSP Razvoj softvera i programiranje sistema Prof.dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
RN-OOD Objektivno orijentisan dizajn Doc.dr Svetlana Anđelić svetlana.andjelic@its.edu.rs
RN-SS3 Softverski studio III Prof. dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com
RN-PET Poslovna etika Prof.dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-SRV Sistemi u realnom vremenu Prof.dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com
RN-BAZ Baze podataka Doc. dr Enes Sukić sukic.enes@gmail.com
RN-INS Inteligentni sistemi Doc. dr Enes Sukić sukic.enes@gmail.com
RN-NRA Napredna računarska arhitektura Prof. dr Negovan Stamenković negovanstamenkovic@gmail.com
RN-DIS Dizajn softvera Prof .dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik  
RN-DIZ Osnovi dizajna Prof.dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com
RN-RGR Računarska grafika Doc. dr Hadžib Salkić hadzib.salkic0911@gmail.com
RN-SS4 Softverski studio IV Doc.dr Svetlana Anđelić svetlana.andjelic@its.edu.rs
RN-PPR Programski prevodioci Doc. dr Hadžib Salkić hadzib.salkic0911@gmail.com

IV GODINA- zimski semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-VIK Vizuelne komunikacije Prof.dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
RN-FUP Funkcionalno programiranje Prof.dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com
RN-MAR Marketing Prof.dr Mladen Milić mladen.milic@fondpiors.org
RN-NIZ Naučna izračunavanja Prof.dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com

IV GODINA- ljetni semestar

            Predmet           Odgovorni nastavnik  
RN-SRA Simboličko računanje Prof. dr Negovan Stamenković negovanstamenkovic@gmail.com
RN-PIA Programiranje internet aplikacija Doc. dr Saša Salapura salapura@blic.net
RN-MSO Modelovanje, simulacija i optimizacija Prof.dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
RN-KRI Kriptografija Prof. dr Velimir Dedić velimir.dedic@gmail.com