I GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Poslovna matematikaprof. dr Sead RešićLink
Osnove ekonomijeprof. dr Ilija DžombićLink
Sociologijaprof. dr Ostoja BarašinLink
Informatikaprof. dr Milica TepšićLink
Računovodstvodoc. dr Dijana KremenovićLink

I GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
MikroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro KrčićLink
Poslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja BarašinLink
Osnove menadžmentaDoc. dr Željko GrublješićLink
Poslovna statistikaProf. dr Sead RešićLink
Engleski jezik 1Snježana MilačakLink

II GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Poslovno pravo IProf.dr Brana KomljenovićLink
Makroekonomijaprof.dr Mladen IvićLink
Marketingprof. dr Mladen MilićLink
Engleski jezik IISnježana MilačakLink
Poslovne finansijeprof.dr Marijana Žiravac Mladenović/
doc. dr Dijana Kremenovi
Link

II GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan ĐuranovićLink
Međunarodna ekonomijaprof. dr Mladen IvićLink
Istraživanje tržištaprof. dr  Nikola VojvodićLink
Kultura, etika i komunikacijeProf.dr Ostoja BarašinLink
Praksa IIDoc.dr Dejan KojićLink
Poslovno pravo IIProf.dr Brana KomljenovićLink
Engleski jezik IIMa Ivana AleksićLink

III GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Upravljanje Marketingomprof. dr Nikola VojvodićLink
Odlučivanje u menadžmentuprof. dr Dragan ĐuranovićLink
Međunarodno poslovanjeProf.dr Ilija J. DžombićLink
Strategijski menadžmentprof. dr Dragan Đuranović/ doc. dr Željko GrublješićLink
  
Finansijski menadžment
( Ekonosmka diplomatija i Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana KremenovićLink
Monetarna ekonomija
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Goran Kvrgić ma Đuro KrčićLink  
Ponašanje potrošača
(Marketing)
prof.dr Mladen MilićLink
Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta
(Menadžment)
Doc. dr Esad ČovićLink

III GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan ĐuranovićLink
Preduzetnički menadžmentProf. dr Simonida VilićLink
Menadžment neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad ČovićLink
Praksa IIIDoc.dr Dejan KojićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Međunarodni odnosi i geopolitika
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela LakićLink
Ekonomska diplomatija
(Ekonomska diplomatija)
Prof.dr Ilija J. DžombićLink  
Evropski biznis
(Ekonomska diplomatija)
Prof.dr Ilija J. DžombićLink
Međunarodno poslovno pravo
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Jelena LatinovićLink
Analiza, kontrola i revizija poslovanja
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana KremenovićLink
Menadžment bankarstva
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila JaganjacLink
Javne finansije
(Finansije i bankarstvo)
prof.dr Ljiljana JovićLink
Marketinško komuniciranje
(Marketing)
prof.dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko VaselićLink
Organizaciono ponašanje
(Marketing i Menadžment)
Prof. dr Dragan ĐuranovićLink
Međunarodni marketing
(Marketing)
doc.dr Milorad ĐukićLink
Menadžment usluga
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Esad ČovićLink

IV GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf.dr Ilija J DžombićLink
Marketing logistikaDoc. dr Saša MitrićLink
Menadžment finansijskih rizikaprof.dr Marijana Žiravac MladenovićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Međunarodno pregovaranje i lobiranje
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela LakićLink
Međunarodno bankarstvo
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila JaganjacLink
B2B marketing
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Saša MitrićLink
Marketing neprofitnih organizacija
(Marketing)
Doc. dr Saša MitrićLink

IV GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikNastavni materijal
ZAJEDNIČKI PREDMETI  
Korporativno upravljanjeprof. dr Mladen IvićLink
Menadžment informacionih sistemaProf.dr Branko LatinovićLink
PREDMETI PO STUDIJIMA  
Spoljnotrgovinski marketing
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr  Milorad ĐukićLink
Teorija i politika međunarodne razmjene
(Ekonomska diplomatija)
prof. dr Mladen IvićLink
Politika evropskih integracija
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela LakićLink
Procjena vrijednosti preduzeća
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana KremenovićLink
Marketing u finansijama i bankarstvu
(Finansije i bankarstvo)
Doc.dr Darko PašalićLink
Menadžment osiguranja
(Finansije i bankarstvo)
Doc.dr Darko PašalićLink
Odnosi s javnošću
(Marketing)
prof.dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko VaselićLink
Politički marketing
(Marketing)
prof.dr Nikola VojvodićLink
Menadžment u zdravstvu
(Menadžment)
Doc. dr Željko GrublješićLink
Merdžeri i akvizicije
(Menadžment)
prof.dr Marijana Žiravac MladenovićLink
Menadžment u obrazovanju
(Menadžment)
doc.dr Zdravko Marjanović/ prof. dr Simonida VilićLink