Profesor Mladen Ivić, Mikroekonomija, Makroekonomija, Međunarodna ekonomija, Korporativno upravljanje


Profesor Ostoja Barašin, Kultura, etika i vođenje organizacije


Profesorka Dijana Kremenović, Računovodstvo


Profesorica Ljiljana Jović,  Javne finansije i finansijsko pravo


Profesor Dragan Đuranović, Menadžment ljudskih resursa


Profesor Darko Pašalić, Menadžment osiguranja, Marketing u finansijama i bankarstvu