Studijski program: Menadžment

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta

Predmet 

Odgovorni nastavnik

  Link
E-POM Poslovna matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net  
E-OSE Osnove ekonomije Prof.dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com  
E-SOC Sociologija Prof.dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com  
E-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com  
E-OME Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com