Upućuju se studenti da snimljena predavanja koja su dostupna za školsku 2020/21. godinu potraže u Google Drive folderima na stranici Nastavnog materijala na sajtu univerziteta.

Engleski 2 (2020-12-04 at 03:45 GMT-8)

Poslovana informatika (2020-12-08 at 04:33 GMT-8)

Poslovna informatika (2020-12-15 at 04:26 GMT-8)

Marketing (2020-12-17 at 03:42 GMT-8)

Medjunarodno bankarstvo

Ponasanje potrosaca i marketing

Poslovna matematika 26-11-2020

Poslovna matematika 4-12-2020

Poslovna matematika (2020-12-03 at 03:47 GMT-8)

Poslovna matematika / Linearna algebra (2020-12-10 at 03:38 GMT-8)

Poslovna matematika i Linearna Algebra (2020-12-17 at 04:11 GMT-8)

Makroekonomija (2020-11-27 at 05:31 GMT-8)

Međunarodno bankarstvo (2020-11-09 at 04:26 GMT-8)

Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta (2020-11-28 at 01:22 GMT-8)

Menadzment finansijskih rizika (2020-12-04 at 07:04 GMT-8)

Menadzment finansijskih rizika (2020-12-11 at 07:26 GMT-8)

Menadzment finansijskih rizika (2020-12-18 at 07:15 GMT-8)

Racunovodstvo

Racunovodstvo (2020-12-14 at 07:27 GMT-8)

Racunovodstvo (2020-12-21 at 07:25 GMT-8)

Poslovne finansije (2020-12-08 at 07:20 GMT-8)

Poslovne finansije (2020-12-12 at 00:13 GMT-8)

Poslovne finansije (2020-12-15 at 07:24 GMT-8)

Poslovne finansije (2020-12-19 at 00:03 GMT-8)

Poslovne finansije (2020-12-22 at 08:11 GMT-8)

Finansijeski menadzment (2020-12-10 at 07:18 GMT-8)

Finansijski menadzment (2020-12-12 at 01:34 GMT-8)

Finansijski menadžment (2020-12-17 at 07:23 GMT-8)

Finansijski menadzment (2020-12-19 at 01:39 GMT-8)