Upućuju se studenti da snimljena predavanja koja su dostupna za školsku 2020/21. godinu potraže u Google Drive folderima na stranici Nastavnog materijala na sajtu univerziteta.

Video predavanja 2019/2020 – Ljetni semestar

Računovodstvo
Računovodstvo 03.03
Računovodstvo 10.3.
Računovodstvo
Računovodstvo – računovodstvo novčanih sredstava
Računovodstvo – Računovodstveni tretman periodičnog rezultata
Računovodstvo zaliha i troškova
Obuhvatanje troškova i rashoda
Medjunardoni računovodstveni standardi
Kontni plan i kontni okvir
Poslovna statistika
Poslovna statistika 03.03
Poslovna statistika prof. dr Ilija Šušić 1
Mikroekonomija
Mikroekonomija 06.03
Engleski jezik
Engleski jezik 04.03
Analiza, kontrola i revizija
Analiza, kontrola i revizija, prof. Dijana Kremenović, 1.
Analiza, kontrola i revizija, prof. Dijana Kremenović, 2.
Analiza, kontrola i revizija, prof. Dijana Kremenović, 3.
Analiza, kotrola i revizija, – analiza fin. izvjestaja primjer 1
Analiza, kontrola i revizija – analiza fin. izvjestaja primjer 2
Revizija, etika, interna kontrola i interna revizija
Revizija učinka
Procjena vrijednosti preduzeća
Procjena vrijednosti preduzeća 1. dio, prof Dijana Kremenović
Procjena vrijednsoti preduzeća 2.dio, prof Dijana Kremenović
Finansijski menadžment
Finansijski Menadžment, prof. Dijana Kremenović
Kultura, etika i komunikacije
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 1
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 2
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 3
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 4
Mikroekonomija
Mikroekonomija- mr Đuro Krčić 1
Monetarna ekonomija
Monetarna ekonomija- mr Đuro Krčić 1
Korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje tržištem kapitala (I)
Korporativno upravljanje tržištem kapitala (II)
Korporativno upravljanje tržištem kapitala (III)

Video predavanja 2019/2020 – Zimski semestar

Link prezentacijePristupni password
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 07.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 14.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 21.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 28.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 04.11.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 11.11.2019.
Link prezentacije Pristupni password
Engleski jezik I godina- Snježana Milačak 09.10.2019.
Engleski jezik I godina- Snježana Milačak 16.10.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 23.10.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 30.10.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 06.11.2019.
Link prezentacije Pristupni password
Matematika- prof. dr Sead Rešić 10.10.2019.
Matematika- prof. dr Sead Rešić 17.10.2019.
Matematika- prof. dr Sead Rešić 24.10.2019.
Matematika- prof. dr Sead Rešić 31.10.2019.
Matematika- prof. dr Sead Rešić 07.11.2019.
Link prezentacije Pristupni password
Osnove menadžmenta- doc. dr Željko Grublješić 09.10.2019.
Osnove menadžmenta- doc. dr Željko Grublješić 16.10.2019.
Osnove menadžmenta- doc. dr Željko Grublješić 30.10.2019.
Osnove menadžmenta- doc. dr Željko Grublješić 06.11.2019.
Link prezentacije Pristupni password
Osnove ekonomije- prof. dr Ilija Džombić 21.10.2019.
Osnove ekonomije- mr Đuro Krčić 11.11.2019.
Link prezentacije Pristupni password
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 22.10.2019.
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 29.10.2019.
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 05.11.2019.