PROFESORCIKLUSPREDLOŽENE TEME
doc.dr Ognjen PantelićPRVI CIKLUSERP sistemi
Microsoft Dynamics Nav, SAP
CRM sistemi
IS u sportu
Aktuelne oblasti iz informacionih sistema
DRUGI CIKLUSBig data
Komparativna analiza ERP sistema
Internet of Things
Aktuelne oblasti iz informacionih sistema
Prof. dr Saša SalapuraPRVI CIKLUSKodiranje podataka QR kodom
Racuarstvo u oblaku
Sigurnost racunarskih sistema
Biblioteke za vizualizaciju podataka
Sistemi za upravljanje poslovnim procesima
Algoritmi za kompresiju
Bezbjednosne pretnje u rac.mrezama
Drugi CiklusPrimjena IoT
Razvoj aplikacije za praćenje i kontrolu usjeva u stakleniku
SmartCity detektori UV zračenja
LoRaWAN bežična mreže
Pseudoslučajni generatori brojeva
NoSQL baza podataka

Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.