Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Studijski centar Trebinje

Adresa: Trebinjskih brigada 3 Trebinje

Telefon: 059/223-255
E-mail: trebinje@univerzitetpim.com
trebinje@univerzitetpim.com

Radno vrijeme

  • Radni dani9:00 – 16:00
  • Subota9:00 – 12:00

Studentska služba

Šef: Nada Banović
trebinje@univerzitetpim.com

Gdje se nalazimo


Uprava

Direktor: prof.dr Ilija Džombić

Prorektor za NIR: doc. dr Dejan Kojić
dejan.kojic@univerzitetpim.comkojic.d@hotmail.com

Poslovni sekretar: Gordana Marković gordana.markovic@fakultetpim.com

Koordinator nastave: Igor Šabić igor.sabic@univerzitetpim.com

Finansije i računovodstvo: Jadranka Cvijić jadranka.cvijic@univerzitetpim.com


Žiro računi univerziteta

Sberbank a.d. Banja Luka: 567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka: 551-500-11296940-32
Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00000296-49