Studenti PIM univerziteta u stručnoj posjeti sektoru za ljudske resurse kompanije „TROPIC CENTAR“ u Banjoj Luci

28.05.2019. godine, u okviru praktičnog dijela nastave iz predmeta Organizaciono ponašanje i Menadžment ljudskih resursa, organizovana je stručna posjeta studenata Univerziteta PIM kompaniji Tropic centar u Banjoj Luci.
Tokom ove posjete, uz srdačan doček, studentima se obratio zamjenik direktora , gospodin Svetozar Petković koji je detaljno predstavio organizacionu strukturu ove kompanije sa posebniom osvrtom na službu koja se bavi ljudskim resursima.

Gospođa Brankica Martić, rukovodilac sektora za ljudske resurse kompanije Tropic centar je upoznala studente sa pojedinim aktivnostima ove službe, načinom na koji se vrši planiranje ljudskih resursa, regrutovanje i selekcija potrebnih kadrova, način na koji se prikupljaju podaci i vrši analiza radnih mjesta za potrebe opisa i specifikacije posla.

Predstavljeni su i postupci socijalizacije novih zaposlenika, identifikovanja potrebe za obukama i sam proces organizovanja i sprovođenja obuke kadrova kao i način kreiranja motivacionog paketa za zaposlene na različitim radnim mjestima, postupak ocjene radne uspješnosti po
pojedinim radnim jedinicama i način ispitiovanja zadovoljstva zaposlenih.

Mnoštvo korisnih informacija , primjera i alata o primjeni teorijskog znanja u praktičnom radu upotpunilo je stečeno znanje studenata i sigurni smo dalo doprinos kvalitetnijem razumijevanju ove oblasti što je i bio cilj ove aktivnosti.

Veliko interesovanje studenata za ovakav vid praktičnog dijela nastave potvrđen je i brojnim pitanjima kao i prijedlozima, te aktivnim učešćem u zajedničkom radu. Ovom prilikom je razgovarano o mogućnostima dalje saradnje i organizovanju stručne prakse za studente Univerziteta PIM.
Zahvaljujemo se kompaniji Tropic centar i našim domaćinima na toplom dočeku, izdvojenom vremenu i izuzetnoj posvećenosti koju su nam ukazali tokom posjete.