I ciklus studija

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Sociologija sa sociologijom pravaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Uvod u pravoProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Osnove ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Poslovna etika i komunikacijaProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Osnove menadžmentaProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Engleski jezik 1Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com
Rimsko pravoProf. dr Predrag Raosavljevićpredragraosavljevic@yahoo.com
Nacionalna istorija države i pravaProf. dr Predrag Raosavljevićpredragraosavljevic@yahoo.com

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Ustavno pravoProf. dr Zoran Pavlovićzoran.pav@hotmail.com
Krivično pravoProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com
Građansko pravoDoc. dr Zoran Filipovićzoranfilip65@gmail.com
Međunarodno javno pravoProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Nasljedno pravoDoc. dr Jasmin Mehmedovićjasmin_pr80@yahoo.com
Kriminologija sa penologijomProf. dr Mile Matijevićmatijevicdrmile@gmail.com
Porodično pravoDoc. dr Jasmin Mehmedovićjasmin_pr80@yahoo.com
Engleski jezik 2Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com
Praksa 1Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Poslovno pravoProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Pravo evropskih institucijaProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Ljudska pravaProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Krivično procesno pravoProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com
Radno i socijalno pravoProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Međunarodno krivično pravoProf. dr Mile Matijevićmatijevicdrmile@gmail.com
Upravno pravoDoc. dr Zoran Filipovićzoranfilip65@gmail.com
Obligaciono pravoDoc. dr Jasmin Mehmedovićjasmin_pr80@yahoo.com
Praksa 2Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

IV godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Upravno procesno pravoDoc. dr Zoran Filipovićzoranfilip65@gmail.com
Građansko procesno pravoDoc. dr Jasmin Mehmedovićjasmin_pr80@yahoo.com
KriminalistikaProf. dr Mile Matijevićmatijevicdrmile@gmail.com
Nomotehnika i metod. pravaProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Praksa 3Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Međunarodno poslovno pravoProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Međunarodno privatno pravoProf. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Pravo intelektualne svojineProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Javne finansije i finansijsko pravoDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com

II ciklus studija

PredmetNastavnikKontakt
Metodologija NIRProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Kompanijsko pravoDoc. dr Biljana Petrovićbiljana.petrovic2@gmail.com
Sudsko pravo EvropeDoc. dr Mladen Dostanić  mladen.dostanic@yahoo.com
Ekonomski odnosi i diplomatijaProf. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com
Evropsko radno i socijalno pravo Prof. dr Brana Komljenović ana-k@blic.net
Međunarodno pravo ljudskih pravaDoc. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Pravni sistem EU i BiHDoc. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Dokazno pravo u krivičnom postupkuProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com