Studenti Pravnog fakulteta PIM univerziteta svoju praktičnu nastavu mogu da obavljaju u sledećim institucijama:

 • Vrhovni sud Republike Srpske;
 • Pravobranilaštvo Republike Srpske;
 • Turistička organizacija Republike Srpske;
 • Muelhbauer d.o.o Banja Luka;
 • Udruženje društava za osiguranje Republike Srpske;
 • Euroherc osiguranje dd Sarajevo;
 • Triglav Krajina Kopaonik Banja Luka a.d. osiguranje;
 • Pošte Srpske a.d Banja Luka;
 • Swisslion IAT Trebinje;
 • Agencija za osiguranje Republike Srpske;
 • Auto-Milovanović d.o.o Banja Luka;
 • Tropic d.o.o.
 • “INTERPROMET” d.o.o. Novi Grad
 • MKF EKI Filijala Banja Luka
 • NLB RAZVOJNA BANKA Banja Luka
 • “TRŽNICA” A.D. Banja Luka
 • APIF A.D. Banja Luka
 • UniCredit Bank Banja Luka
 • NOVA BANKA Banja Luka
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Banja Luka
 • Administrativna služba opštine Gradiška
 • Raiffeisen BANK dd Banja Luka
 • Banjalučka pivara A.D. Banja Luka
 • Brokersko-dilersko društvo “Monet” Banja Luka
 • “Venera” d.o.o. Banja Luka
 • Sarajevo osiguranje d.d. Banja Luka
 • UG Viktorija Banja Luka
 • “Procontrol d.o.o. Banja Luka
 • ZU “Opšta bolnica” Prijedor
 • Komercijalna banka a.d. Banja Luka
 • SHP CELEX a.d. Banja Luka
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ured za veterinarstvo BiH
 • “Hypo Group alpe adrija Bank” Banja Luka
 • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 • PJ “Elektrodistribucija” Banja Luka
 • Poreska uprava RS
 • Mikrokreditno društvo “Zdravo” d.o.o. Banja Luka
 • “KBC” Brokersko-dilersko društvo Banja Luka
 • Investiciono-razvojna Banka Republike Srpske a.d. Banja Luka
 • Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka
 • Ministarstvo trgovine i turizma RS Banja Luka
 • Ministarstvo finasija RS Banja Luka
 • Republička uprava za igre na sreću RS Banja Luka
 • J.J.”Agencija za mirno riješavanje radnih sporova” Banja Luka
 • Glavna Banka RS CBBH Banja Luka
 • “Drina osiguranje” Milići
 • Narodan skupština RS Banja Luka
 • Privredna komora regije Banja Luka
 • Administrativna služba grada Banja Luka
 • Centar za međunarodne odnose Banja Luka
 • ŠG “Gradiška” Gradiška
 • ProCredit Bank d.d. Banja Luka
 • Agencija za bankarstvo Republike Srpske Banja Luka
 • Osnovni sud Modriča
 • Uprava za indirektno oporezivanje BIH
 • “Jaspot” d.o.o. Mrkonjić Grad
 • “Omb Trans” d.o.o. Čelinac
 • “Rogić Komerc” d.o.o. Laktaši
 • “Radnički univerzitet” Banja Luka
 • “AlfaNet” d.o.o. Prijedor
 • “Tauz” d.o.o. Banja Luka
 • “Novosti Press” d.o.o. Banja Luka
 • “Nešković osiguranje”a.d. Banja Luka
 • Intesa Sanpaolo Banka Banja Luka
 • “Arcerol Mital” d.o.o. Prijedor
 • “Mlijekoprodukte” d.o.o. Kozarska Dubica
 • Krajina-osiguranje a.d. Banja Luka
 • Kosig dunav osiguranje Banja Luka

U provođenju Praktične nastave vodi se sledeća evidencija:

 • Dnevnik studentske prakse;
 • Potvrda o obavljenoj praksi;
 • Ugovor o obavljanju prakse koji se uspostavlja sa institucijom u kojoj student obavlja praktičnu nastavu;
 • Uputstvo za pisanje Izvještaja o obavljenoj praktičnoj nastavi;
 • Izvještaj.

Svi navedeni dokumenti nalaze se na službenoj web stranici Univerziteta.