PROFESORCIKLUSPREDLOŽENE TEME
doc.dr Predrag RaosavljevićPRVI CIKLUSPravo mora
Praksa Medjunarodnog suda pravde
Postupci protiv BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava
Ustanova renvoi
Mjerodavno pravo za ugovore
Mjerodavno pravo za usvojenje
PRVI CIKLUSLokalna samouprava u Republici Srpskoj,
Organizacija vlasti u Brčko distriktu,
Izvršna vlast na nivou BiH.
DRUGI CIKLUSProblemi ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u postupcima pred redovnim sudovima u BiH.
Ustavno sudstvo u BiH.
Podjela ustavnih nadležnosti između entiteta i institucija BiH.
doc.dr Biljana PetrovićPRVI CIKLUSMedjunarodna trgovinska arbitraža;
Pojam, vrste i hijerarhija izvora arbitražnog prava;
Sadržina i forma arbitražnog sporazuma;
Zaključenje i arbitrabilnost arbitražnog sporazuma;
Prenos, pravni efekti i prestanak arbitražnog sporazuma.

Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.

Leave a Reply