Studijski program: Grafički inženjering i dizajn

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
G-MAT Matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net
G-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
G-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
G-SOCSociologijaProf. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
G-OSM Osnove mašinstva Prof. dr Veljko Vukovićv.velja@gmail.com