Studijski program: Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-MAT Matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net 
EE-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
EE-OSE Osnove  ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
EE-EJ1 Engleski jezik I Ma Ivana Aleksić / Snježana Milačak igerun@gmail.com snjezanajezmilacak@gmail.com
EE-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com