Studijski program: Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-MAT Matematika Doc. dr Saša Mičić
sasa.micic@satwork.net 
EE-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
EE-OSE Osnove  ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
EE-EJ1 Engleski jezik I Ma Ivana Aleksić / Snježana Milačak igerun@gmail.com snjezanajezmilacak@gmail.com
EE-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-MTR Materijali Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-TCK Tehničko crtanje sa komp. grafikom Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-TM1 Tehnička mehanika I Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-EJ1 Engleski jezik I Snježana Jež snjezanajezmilacak@gmail.com
EE-PR1 Praksa I Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-TOP Tehnološke osnove proizvodnje Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
EE-TM2 Tehnička mehanika II Doc. dr Ranko Milišić   rankomilisic@hotmail.com
EE-HIP Hidraulika  i pneumatika Doc. dr Ranko Milišić rankomilisic@hotmail.com
EE-MEL Mašinski elementi Doc. dr Ranko Milišić rankomilisic@hotmail.com
EE-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-ELK Industrijski dizajn Doc. dr Ranko Milišić rankomilisic@hotmail.com
EE-IND Elektrotehnika sa elektronikom Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-INS Informacioni sistemi Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
EE-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com
EE-PR2 Praksa II Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
EE-TEN Termotehnika sa energetikom Prof. dr Obrenija Kalamanda   obrenija2009@hotmail.com
EE-ZS1 Energetska efikasnost i zaštita životne sredine I Prof. dr Obrenija Kalamanda obrenija2009@hotmail.com
EE-OIE Obnovljivi izvori energije – zelena energija Prof. dr Obrenija Kalamanda obrenija2009@hotmail.com
EE-UKV Upravljanje kvalitetom Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
EE-MAP Mašine i aparati Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-PR3 Praksa III Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik  
EE-EIN Ekološko inženjerstvo Prof. dr Obrenija Kalamanda obrenija2009@hotmail.com
EE-RAP Računarsko projektovanje Prof. dr Hadžib Salkić hadzib.salkic0911@gmail.com
EE-THD Tehnička dijagnostika Prof. dr Veljko Vuković v.velja@gmail.com
EE-MLJR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
EE-MĐP Međunarodno poslovanje Prof. dr Ilija Džombić ilijapim@yahoo.com
EE-PR3 Praksa III Doc. dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com