I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-POM Poslovna matematika Prof. dr Sead Rešić Link
E-OSE Osnovi ekonomije Prof.dr Ilija J. Džombić/ Mr Đuro Krčić Link
E-EJ1 Engleski jezik Snježana Milačak Link
E-POI Poslovna informatika Prof. dr Milica Tepšić Link
E-OME Osnovi menadžmenta Doc. dr Željko Grublješić Link
E-SOC Sociologija Prof.dr Ostoja Barašin Link

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-POS Poslovna statistika Prof.dr Ilija Šušić Link
E-PR1 Praksa I Doc.dr Dejan Kojić Link
E-MIE Mikroekonomija Prof.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčić Link
E-EJ1 Engleski jezik Snježana Jež Link
E-RAČ Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović Link

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-PP1 Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović Link
E-MAE Makroekonomija Prof.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčić Link
E-MAR Marketing Prof. dr  Mladen Milić Link
E-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak Link
E-PFI Poslovne finansije Doc. dr Dijana Kremenović Link

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-MLJR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović Link
E-MĐE Međunarodna ekonomija Prof. dr Mladen Ivić Link
E-IST Istraživanje tržišta Prof. dr  Nikola Vojvodić Link
E-KEK Kultura, etika i komunikacije Prof.dr Ostoja Barašin Link
E-PR2 Praksa II Doc.dr Dejan Kojić Link
E-PP2 Poslovno pravo II Prof.dr Brana Komljenović Link
E-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak Link

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-UPM Upravljanje Marketingom prof. dr Nikola Vojvodić Link
E-ODL Odlučivanje u menadžmentu Doc. dr Esad Čović Link
E-FM2 Finansijski menadžment Doc. dr Dijana Kremenović Link
E-MĐP Međunarodno poslovanje Prof.dr Ilija J. Džombić Link
E-STR Strategijski menadžment Doc. dr Željko Grublješić Link
E-MON Monetarna ekonomija Prof. dr Goran Kvrgić/ Mr Đuro Krčić Link

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-PRJ Upravljanje projektima Doc. dr Esad Čović   Link
E-AKR Analiza, kontrola i revizija poslovanja Doc. dr Dijana Kremenović Link
E-BAN Menadžment bankarstva Prof.dr Ranko Mijić Link
E-JFI Javne finansije Prof.dr Ljiljana Jović Link
E-PR3 Praksa III Doc.dr Dejan Kojić Link

IV GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-EOI Ekonomski odnosi sa inostranstvom Prof.dr Ilija J Džombić Link
E-MLO Marketing logistika Doc. dr Saša Mitrić Link
E-MFR Menadžment finansijskih rizika Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović Link
E-MĐB Međunarodno bankarstvo Prof. dr Jamila Jaganjac Link

IV GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni materijal
E-KOU Korporativno upravljanje Prof. dr Mladen Ivić/ Mr Mirko Miličević Link
E-INS Menadžment informacionih sistema Prof.dr Branko Latinović Link
E-PVP Procjena vrijednosti preduzeća Doc. dr Dijana Kremenović Link
E-MFB Marketing u finansijama i bankarstvu Doc.dr Darko Pašalić Link
E-OSG Menadžment osiguranja Doc.dr Darko Pašalić Link