Studijski
program: Menadžment

I
GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-POM Poslovna matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net
E-OSE Osnove ekonomije Prof.dr Ilija J. Džombić
ilijapim@yahoo.com
E-SOC Sociologija Prof.dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
E-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-OME Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

 
 
Šifra predmeta
 
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-POS Poslovna statistika Prof.dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com
E-PR1 Praksa I Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
E-MIE Mikroekonomija Prof.dr Mladen Ivić/
Mr Đuro Krčić
ivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
E-EJ1 Engleski jezik Snježana Jež snjezanajezmilacak@gmail.com
E-RAČ Računovodstvo Doc. dr Dijana
Kremenović
dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II
GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni
nastavnik
  Link
E-PP1 Poslovno
pravo I
Prof.dr
Brana Komljenović
ana-k@blic.net
E-MAE Makroekonomija Prof.dr
Mladen Ivić/
Mr Đuro
Krčić
ivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
E-MAR Marketing Prof.
dr  Mladen Milić
mladen.milic@fondpiors.org
E-EJ2 Engleski
jezik II
Snježana
Milačak
snjezanajezmilacak@gmail.com
E-PFI Poslovne
finansije
Prof.dr
Marijana Žiravac Mladenović
marijana.mladenovic1208@gmail.com

II
GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-MLJR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-MĐE Međunarodna ekonomija Prof. dr Mladen Ivić ivic.mm81@gmail.com
E-IST Istraživanje tržišta Prof. dr 
Nikola Vojvodić
profnikolavojvodic@gmail.com
E-KEK Kultura, etika i komunikacije Prof.dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
E-PR2 Praksa II Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
E-PP2 Poslovno pravo II Prof.dr Brana Komljenović ana-k@blic.net
E-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com

III
GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-UPM Upravljanje Marketingom Prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-ODL Odlučivanje u menadžmentu Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
E-FM2 Finansijski menadžment Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MĐP Međunarodno poslovanje Prof.dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-STR Strateški menadžment Doc. dr Željko Grublješić zeljko@directbox.com
E-PSK Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com

III
GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-PRJ Upravljanje projektima Doc. dr Esad Čović
 
covicesad@gmail.com
E-PRED Preduzetnički menadžment Prof.dr Simonida Vilić svilic26@yahoo.com
E-ORP Organizaciono ponašanje Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-USL Menadžment usluga Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
E-NEP Menadžment neprofitnih
organizacija
Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
E-PR3 Praksa III Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

IV
GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni
nastavnik
  Link
E-EOI Ekonomski
odnosi sa inostranstvom
Prof.dr
Ilija J Džombić
ilijapim@yahoo.com
E-MLO Marketing
logistika
Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com
E-MFR Menadžment
finansijskih rizika
Prof.dr
Marijana Žiravac Mladenović
marijana.mladenovic1208@gmail.com
E-B2B B2B
marketing
Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com

IV
GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta  
 
 
 
 
Predmet
 
 
 
 
 
Odgovorni nastavnik
  Link
E-KOU Korporativno upravljanje Prof. dr Mladen Ivić/
Mr Mirko Miličević
ivic.mm81@gmail.com
milicevicmirko1@gmail.com
E-INS Menadžment informacionih sistema Prof.dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-ZDR Menadžment u zdravstvu Doc. dr Željko Grublješić zeljko@directbox.com
E-MIA Merdžeri i akvizicije Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović marijana.mladenovic1208@gmail.com
E-OBR Menadžment u obrazovanju Doc.dr Zdravko Marjanović mzdravko@inecco.net