Studijski program: Psihologija

I CIKLUS

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Psihologija nastave i učenjaProf. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
SociologijaProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Uvod u psihologijuProf. dr Jasna Bogdanović/ Dr Danijela Jokanovićdjokanovic404@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Metodologija psiholoških istraživanjaProf. dr Jasna Bogdanović/ Dr Darjana Sredićsredic50@gmail.com
Poslovna etika i komunikacijaProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Psihologija opažanjaProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
Engleski jezik 1Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com
Statistika u psihologijiProf. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net
Motivacija i emocijeProf. dr Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Razvojna psihologijaProf. dr Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
PsihometrijaProf. dr Jasna Bogdanović/ Dr Darjana Sredićsredic50@gmail.com
Kognitivna psihologijaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Psihologija ličnostiProf. dr Jasna Bogdanović/ Dr Danijela Jokanovićdjokanovic404@gmail.com
Psihologija individualnih razlikaProf. dr Nermin Mulaosmanovićnerminmulaosmanovic1@gmail.com
Socijalna percepcija i interakcijaProf. dr Nermin Mulaosmanovićnerminmulaosmanovic1@gmail.com
Psihologija pamćenja i mišljenjaProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
Kvalitativna istraživanja u psihologijiDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Engleski jezik 2Prof. Ivana Aleksićigerun@gmail.com

III godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Pedagoška psihologijaDoc. dr  Emir Sinanespedagog@gmail.com
Opšta i socijalna psihopatologijaProf. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Organizaciono ponašanjeProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Psihologija sportaProf. dr Nermin Mulaosmanovićnerminmulaosmanovic1@gmail.com
Socijalno-emocionalni razvojProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
Psihopatologija djetinjstva i mladostiDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Psihologija radaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Klinička psihologijaProf. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Pedagogija sa didaktikomDoc. dr Emir Sinanespedagog@gmail.com

IV godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Metode kliničke procjeneDoc. dr Snežana Samardžić/ Ma Tanja Todorovićnenasok@yahoo.com tanjatodorovic446@gmail.com
Psihoterapija i savjetovanjeDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Psihologija porodiceProf. dr Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
Psihopatologija grupnih procesaDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Psihologija komunikacijeProf. dr Nermin Mulaosmanovićnerminmulaosmanovic1@gmail.com
Ponašanje potrošača i marketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Psihologija djece sa posebnim potrebamaProf. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Inženjerska psihologija i ergonomijaProf. dr Nermin Mulaosmanović/ Dr Darjana Sredićsredic50@gmail.com

II ciklus studija

PredmetNastavnikKontakt
Metode u psihološkim istraživanjimaProf. dr Jasna Bogdanovićjasna954@teol.net
Organizaciona psihologijaProf. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Psihologija vaspitanja i obrazovanjaProf. dr Jasna Bogdanovićjasna954@teol.net
Zdravstvena psihologijaProf. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Upravljanje ljudskim resursimaProf. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Grupna psihoterapijaDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Kognitivno-bihejvioralna terapijaDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Klinička upotreba snovaProf. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com

Leave a Reply