Studenti Filozofskog fakulteta PIM univerziteta svoju praktičnu nastavu mogu da obavljaju u sledećim institucijama:

 • Udruženje građana „Akcija protiv SID-e.
 • JU „Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske“ Banja Luka..
 • UG „Nova generacija“ Banja Luka.
 • JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.
 • Kazneno-popravnim zavodom Banja Luka;
 • JU Dječiji dom „Rada Vranješević“ Banja Luka, dom za nezbrinutu djecu;
 • Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
 • Kazneno-popravni zavod Orašje;
 • Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka

U provođenju Praktične nastave vodi se sledeća evidencija:

 • Dnevnik studentske prakse;
 • Potvrda o obavljenoj praksi;
 • Ugovor o obavljanju prakse koji se uspostavlja sa institucijom u kojoj student obavlja praktičnu nastavu;
 • Uputstvo za pisanje Izvještaja o obavljenoj praktičnoj nastavi;
 • Izvještaj.

Svi navedeni dokumenti nalaze se na službenoj web stranici Univerziteta.

Leave a Reply