prof. dr Simonida Vilić, dekan Filozofskog fakulteta

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci trenutno postoje dva studijska programa – „Andragogija“ i „Psihologija“. Oba studijska programa podrazumijevaju I i II ciklus studija, po modalitetu 3+2 za studijski program „Andragogija“ i 4+1 za studijski program „Psihologija“. Andragogija je nauka koja izučava problematiku školovanja odraslih. Psihologija je nauka koja izučava um i ponašanje. U modernom svijetu, u kojem se naučno-tehnološka saznanja smjenjuju i usložnjavaju munjevitom brzinom, a zahtjevi tržišta postaju sve kompleksniji, postoji stalna potreba za promjenama karijera i cjeloživotnim obrazovanjem i usavršavanjem. Ovakav trend se vjerovatno neće promijeniti u skorijoj budućnosti. Ovo čini andragogiju naukom i sadašnjosti i budućnosti i potencijalno vrlo atraktivnom karijerom, za kojom će potražnja izvjesno samo rasti. Istovremeno, premda je aktuelna civilizacija po mnogo čemu najbolje vrijeme za biti živ od svih epoha iz istorije naše vrste, adaptacija na zahtjeve i tempo modernog stila života nužno podrazumijeva stalni stres i turbulencije, koji crpe psiho-fizičke resurse ljudi i povećavaju rizik za javljanje psiholoških poteškoća i problema u ponašanju. Ilustracije radi, od depresije pati preko 350 miliona ljudi širom planete i ovaj broj raste iz dana u dan. Psiholozi predstavljaju nezaobilaznu kariku u rješavanju ovih i sličnih problema. Psihologija je vrlo adaptivna disciplina, koja omogućava veliki broj užih specijalizacija. Tako psiholozi rade u centrima za mentalno zdravlje ili psihijatrijskim klinikama, kao samostalni terapeuti ili savjetnici, kao stručni saradnici ili nastavnici u školama, kao dio infrastrukture za radnu selekciju unutar preduzeća, kao istraživači i analitičari i slično.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment jedna je od prvih visokoškolskih institucija koja je ponudila akreditovan studijski program „Andragogije“ na našem podneblju. S druge strane, studijskih programa „Psihologije“ ima veći broj. Međutim, ono što izdvaja oba ova studijska programa od konkurencije, jeste što u okviru našeg Univerziteta postoji jasno opredjeljenje ka potenciranju savremenih pristupa nastavi, koji uključuju radu malim grupama, diskusije, interaktivnu i praktičnu nastavu, neposredan i srdačan odnos prema studentima i podrška studentima ne samo u razvoju akademskih kompetencija, već i u ličnom rastu i razvoju. U tom smislu, realizaciju nastave odlikuje veliki broj časova vježbi i praktičnih vještina, za koje su zaduženi vrlo iskusni ljudi iz strukovnog dijela ovih profesija. Pri Filozofskom fakultetu djeluje i psihološko savjetovalište, kojem svi studenti Univerziteta imaju neograničen i besplatan pristup, a u okviru kojeg mogu dobiti savjete i pomoć za prevazilaženje ličnih problema i poteškoća i podršku u jačanju vlastitih psiholoških kapaciteta. Istovremeno, trudimo se da njegujemo vrlo jak naučno-istraživački duh i veći broj naših studenata već je prezentovao i objavio značajan broj naučnih i stručnih radova u okviru domaćih i inostranih konferencija, zbornika i časopisa – samostalno ili u koautorstvu sa nastavničkim i saradničkim kadrom.
Ako ste zainteresovani za studiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, ohrabrujemo Vas da nas kontaktirate ili da nam dođete u posjetu. U iščekivanju susreta, srdačno Vas pozdravljam u ime Filozofskog fakulteta i Univerziteta u cjelini.

Dekan Filozofskog fakulteta

Leave a Reply