Upućuju se studenti da snimljena predavanja koja su dostupna za školsku 2020/21. godinu potraže u Google Drive folderima na stranici Nastavnog materijala na sajtu univerziteta.

Video predavanja 2019/20 – Ljetni semestar

Razvojna psihologija
Razvojna psihologija 03.03
Razvojna psihologija- doc. dr Miroslav Đurić 1
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 2
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 3
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 4
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 5
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 6
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 7
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 8
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 9
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 10
Razvojna psihologija, doc. dr Miroslav Đurić 11
Psihopatologija djetinjstva i mladosti
Psihologija djetinjstva i mladosti 04.03
Praktikum iz pedagoške psihologije
Praktikum pedagoške psihologije 03.03
Osnove psihologije rada
Osnove psihologije rada 02.03
Motivacija i emocije
Motivacija i emocija 02.03
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 1
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 2
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 3
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 4
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 5
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 6
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 7
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 8
Motivacija i emocije doc.dr Miroslav Đurić 9
Kognitivna psihologija i Psihologija svjesti
Kognitivna psihologija i psihologija svijeti prof. dr Radomir Čolaković 1
Kognitivna psihologija i psihologija svijeti prof. dr Radomir Čolaković 2
Kognitivna psihologija i psihologija svijeti prof. dr Radomir Čolaković 3
Kognitivna psihologija prof. dr Radomir Čolaković 4
Kognitivna i psihologija svjesti prof. dr Radomir Čolaković
Kognitivna psihologija / Psihologija svijesti 06.03
Kognitivna psihologija / Psihologija svijesti 07.03
Psihologija svijesti prof. dr Radomir Čolaković 1.
Psihologija svijesti prof. dr Radomir Čolaković 2.
Psihologija svijesti prof. dr Radomir Čolaković 3
Psihologija svijesti- prof. dr Radomir Čolaković 4
Kvalitativna istraživanja u psihologiji
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 1
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 2.
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 3
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 4
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 5
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 6
Kvalitativna istraživanja u psihologiji doc. dr Elvir Ibeljić 7
Kvalitativna istraživanja u psiohologiji- doc. dr Elvir Ibeljić 8
Psihometrja 2
Psihometrija 2- prof.dr Jasna Bogdanović Čurić 1
Psihometrija 2- prof.dr Jasna Bogdanović Čurić 2
Kultura, etika i komunikacije
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 1
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 2
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 3
Kultura i etika- prof. dr Ostoja Barašin 4
Statistika u psihologiji
Statistika u psihologiji doc.dr Džanan Berberović 1
Statistika u psihologiji doc. dr Džanan Berberović 2
Statistika u psihologiji doc.dr Džanan Berberović 3
Statistika u psihologiji-doc.dr Džanan Berberović 4
Statistika u psihologiji-doc.dr Džanan Berberović 5
Statistika u psihologiji-doc.dr Džanan Berberović 6
Statistika u psihologiji-doc.dr Džanan Berberović 7
Vježbe iz Statistike u psihologiji
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 2
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 3
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 4
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 5
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 6
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 7
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 8
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 9
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 10
Statistika u psihologiji vježbe- Anja Suzić 11
Engleski jezik
Engleski jezik 04.03
Psihologija djece sa posebnim potrebama
Psihologija djece sa posebnim potrebama , poglavlje 4
Psihologija djece sa posebnim potrebama poglavlje 5
Psihologija djece sa posebnim potrebama poglavlje 6
Psihologija komunikacije
Psihologija komunikacije poglavlje 7
Psihologija komunikacije, poglavlje 8
Psihologija komunikacije, poglavlje 9
Psihologija komunikacije, poglavlje 10

Za pojedine video prezentacije studenti će ih morati preuzeti na računar a za pregled potrebno je instalirati WebX video player koji možete preuzeti na ovom linku – WEBEX PLAYER

Video predavanja 2019/20 – Zimski semestar

Link predavanjaPristupni password
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 07.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 14.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 21.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 28.10.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 04.11.2019.
Sociologija- prof. dr Ostoja Barašin 11.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Engleski jezik I godina- Snježana Milačak 09.10.2019.
Engleski jezik I godina- Snježana Milačak 16.10.201
Engleski jezik I- Snježana Milačak 23.10.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 30.10.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 06.11.2019.
Engleski jezik I- Snježana Milačak 13.11.2019WEBEX PLAYER
Link predavanja Pristupni password
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 22.10.2019.
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 29.10.2019.
Informatika- prof. dr Milica Tepšić 05.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 07.10.2019.
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 14.10.2019.
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 21.10.2019.
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 28.10.2019.
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 11.11.2019.
Psihologija nastave i učenja- doc. dr Elvir Ibeljić 18.11.2019. WEBEX Player
Link predavanja Pristupni password
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zravko Marjanović 08.10.2019.
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zdravko Marjanović 15.10.2019.
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zdravko Marjanović 22.10.2019.
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zdravko Marjanović 29.10.2019.
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zdravko Marjanović drugi dio 29.10.2019.
Uvod u pedagošku psihologiju- doc. dr Zdravko Marjanović 05.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Socijalna patologija- doc. dr Snežana Samardžić 11.10.2019.
Socijalna patologija. doc.dr Snežana Samardžić 12.10.2019.
Socijalna patologija- doc. dr Snežana Samardžić 08.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Uvod u razvojnu psihologiju- doc.dr Miroslav Đurić 14.10.2019.
Uvod u razvojnu psihologiju- doc. dr Miroslav Đurić 21.10.2019. godine
Uvod u razvojnu psihologiju- doc. dr Miroslav Đurić 28.10.2019.
Uvod u razvojnu psihologiju- doc. dr Miroslav Đurić 11.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Psihologija opažanja- doc. dr Miroslav Đurić 16.10.2019.
Psihologija opažanja- doc. dr Miroslav Đurić 23.10.2019.
Psihologija opažanja- doc. dr Miroslav Đurić 30.10.2019.
Psihologija opažanja- doc. dr Miroslav Đurić 15.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Socijalno emocijonalni razvoj- doc. dr Miroslav Đurić 10.10.2019.
Socijalno-emocionalni razvoj- doc. dr Miroslav Đurić 17.10.2019.
Socijalno-emocionalni razvoj- doc. dr Miroslav Đurić 24.10.2019.
Socijalno emocijonalni razvoj- doc. dr Miroslav Đurić 31.10.2019.
Socijalno emocijalni razvoj- doc.dr Miroslav DuricWEBEX Player
Link predavanja Pristupni password
Eksperimentalni nacrti i Psihometrija I-Jasna Bogdanović 11.10.2019.
Eksperimentalni nacrti i Psihometrija I-Jasna Bogdanović 12.10.2019
Eksperimenntalni nacrti i Psihometrija 14.11.2019 Jasna BogdanovićWebX Player
Eksperimenntalni nacrti i Psihometrija 15.11.2019 Jasna Bogdanović WebX Player
Link predavanja Pristupni password
Istorijski uvod u psihologiju- Jasna Bogdanović Čurić 11.10.2019.
Link predavanja Pristupni password
Psihologija pamćenja i mišljenja- doc. dr Miroslav Đurić 15.10.2019.
Psihologija pamćenja i mišljenja- doc. dr Miroslav Đurić 22.10.2019.
Psihologija pamćenja i mišljenja- doc. dr MIroslav Đurić 12.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Psihometrija I vježbe- Anaj Suzić 16.10.2019.
Psihometrija I vježbe- Anja Suzić 23.10.2019.
Psihometrija I vježbe- Anja Suzić 30.10.2019.
Psihometrija I vježbe- Anja Suzić 06.11.2019.
Link predavanja Pristupni password
Metodologija psihološki istraživanja vježbe- Anja Suzić 17.10.2019.
Metodologija psiholoških istraživanja vježbe- Anja Suzić 24.10.2019.
Metodologija psiholoških istraživanja vježbe- Anja Suzić 31.10.2019.
Metodologija psiholoških istraživanja vježbe- Anja Suzić 13.11.2019. WEBEX Player
Link predavanja Pristupni password
Predavanja iz svih predmeta kod doc. dr Dragane Milojković Čović 19.10.2019.
Link predavanja Pristupni password
Psihologija učenja, Uvod u psihologiju ličnosti- prof. dr Marija Sakač 26.10.2019.
Link predavanja Pristupni password
Uvod u kliničku psihologiju, Osnove psihologije grupe- prof. dr Radomir Čolaković 26.10.2019.