VRSTA I NIVO STUDIJA

Related image

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment izvode se akademske studije prvog i drugog ciklusa studija. Nastavni proces na Filozofskom fakultetu organizovan je kao spoj teorijskog nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i aktuelnih istraživanja.

Nastavni proces organizovan je kroz dva studijska programa:

  • PSIHOLOGIJA,
  • ANDRAGOGIJA

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

  1. osnovne akademske studije prvog ciklusa koje traju tri i četiri godine, i čijim završetkom se stiče 180 i 240 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i ostvari 180 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani andragog – 180 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani psiholog – 240 ECTS bodova.

  1. master – akademske studije drugog ciklusa studija, koje traju jednu i dvije godinu i čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova i 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova – prvi i drugi ciklus studija).

Student koji završi master – akademske studije drugog ciklusa koje traju jednu godinu stiče akademski naziv master psihologije – 300 ECTS bodova.

Student koji završi master – akademske studije drugog ciklusa koje traju dvije godine stiče akademski naziv master andragogije – 300 ECTS bodova.