Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za upis studenata u akademskoj 2020/21. godine na neki od studijskih programa Univerziteta koji će biti oslobođeni plaćanja školarine tokom cjelokupnog studija na prvom ciklusu i to:

 Ekonomski fakultet

 •  2 studenta koji će studirati u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci
 •  1 student koji će studirati u Odjeljenju Univerziteta u Trebinju

Pravni fakultet:         

 • 2 studenta koji će studirati u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci
 •  1 student koji će studirati u Odjeljenju Univerziteta u Trebinju

Filozofski fakultet:   

 • 1 student koji će studirati u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci

Tehnički fakultet:     

 • 1 student koji će studirati u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci

Fakultet računarskih nauka:

 • 1 student koji će studirati u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci

Na Konkurs se mogu prijaviti učenici završnog, četvrtog razreda srednje škole u školskoj 2019/20. godinu, koji su I, II i III razred srednje škole završili kao redovni učenici sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem.

Uz prijavu na Javni poziv (Prijava treba da sadrži podatke o kandidatu, adresu i broj telefona, Fakultet za koji se prijavljuje i mjesto studiranja) potrebno je dostaviti:

 • Kopiju rodnog lista;
 • Kopiju svjedočanstva o završenom I, II I III razredu srednje škole;
 • Potvrdu da je kandidat učenik IV razreda srednje škole u školskoj 2019/20.godini;
 • Ukoliko je učenik učestvovao i osvojio jedno od prva tri mjesta na nekom od opštinskih, regionalnih ili republičkih takmičenja u znanju ili sportu, potrebno je dostaviti kopiju diplome;
 • Ukoliko je učenik učestvovao na međunarodnom takmičenju, potrebno je dostaviti dokaz ili potvrdu iz škole o učešću;
 • Ukoliko je učenik dobitnik Svetosavske nagrade kao učenik srednje škole, dostaviti dokaz;
 • Ukoliko je jedan ili su oba roditelja nezaposlena, dostaviti pismeni dokaz o nezaposlenju roditelja ili Izjavu roditelja da nije zaposlen;
 • Ukoliko učenik dolazi iz porodice koja ima četvoro ili više djece, dostaviti dokaz o tome sa tačnim brojem članova porodice;
 • Ukoliko je učenik bez jednog ili oba roditelja, dostaviti Izjavu učenika.

Javni poziv je otvoren do 08. juna 2020. god.

Prijavu na javni poziv sa svim potrebnim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV (NAVESTI FAKULTET ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE I MJESTO STUDIRANJA) – NE OTVARATI, na adresu: Univerzitet za poslovni inženjering imenadžment Banja Luka, despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka.

Nepotpune prijave i prijave koje nisu poslane blagovremeno, neće se uzeti u razmatranje.

Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena 15. juna 2020. godine na službenoj web stranici Univerziteta, a kandidati kojima bude dodijeljena mogućnost besplatnog školovanja biće obaviješteni i telefonskim putem i pozvani da 22. juna 2020. god. potpišu Ugovor sa Univerzitetom o školovanju.

Komisija koja će izvršiti pregled pristiglih prijava, bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata radiće u sastavu: Rektor, Prorektor za nastavu i studentska pitanja, Sekretar i šef studentske službe i predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta PIM. Predsjednik Komisije je Rektor Univerziteta.

Kriterijumi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

OBRAZAC O REZULTATIMA PRIJAVLJENOG KANDIDATA:

Leave a Reply