Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke

I godina – zimski semestar

II godina – zimski semestar

III godina – zimski semestar

IV godina – zimski semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke

Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke, ljetni semestar