Evaluacija nastavnog procesa – Finansije i bankarstvo 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

1 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta
MikroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčić
Poslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja Barašin
Osnove menadžmentaDoc. dr Željko Grublješić
Poslovna statistikaProf. dr Sead Rešić
Engleski jezik 1Snježana Milačak