Evaluacija nastavnog procesa – Grafički inženjering i dizajn 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

IV godina – ljetni semestar

Ankete       Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Animirana grafikaDoc. dr Ljubica Janjetovic
Programiranje i dizajn web publikacijadoc.dr Saša Salapura
Računarska grafikaProf. dr Hadžib Salkić