Evaluacija nastavnog procesa – Menadžment 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

2 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranović
Međunarodna ekonomijaprof. dr Mladen Ivić
Istraživanje tržištaprof. dr  Nikola Vojvodić
Kultura, etika i komunikacijeProf.dr Ostoja Barašin
Poslovno pravo IIProf.dr Brana Komljenović
Engleski jezik IIMa Ivana Aleksić