Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

I godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Osnove menadžmentadoc. dr Željko Grublješić
Objektivno orijentisano programiranjeDoc.dr Saša Salapura
Uvod WWWDoc.dr Saša Salapura
Engleski jezikSnježana Milačak
Kultura, etika i komunikacijeprof. dr Dara Cvijetić
Poslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja Barašin