Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

IV godina – ljetni semestar

AnketeOdgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Međunarodno poslovno pravoDoc.dr Jelena Latinović
Arbitražno pravoDoc. dr Mladen Dostanić
Javne finansije i finansijsko pravoProf.dr Ljiljana Jović
Međunarodno privatno pravoProf. dr Predrag Raosavljević