Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

III godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Ljudska pravaDoc.dr Jelena Latinović
Upravno pravo Doc. dr Mirela Jokić
Međunarodno krivično pravoDoc. dr Darko Jokić
Autorsko pravo i pravo individualnog vlasništvaDoc. dr Zoran Filipović