Evaluacija nastavnog procesa – Grafički inženjering i dizajn 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

II godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Likovna grafička kulturaDoc. dr Ljubica Janjetovic
Elektronika i optoelektronikaDoc. dr Enver Agić
Pismo i tipografijaDoc. dr Ljubica Janjetovic
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranović
Engleski jezik 2Snježana Milačak