Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

III godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Osnove psihologije radaDoc. dr Elvir Ibeljić
Psihopatologija djetinstva i mladostiDoc.dr Džanan Berberović/ Mr Ivana Živković
Praktikum iz pedagoške psihologijeDoc. dr Zdravko Marjanović  
Opšta psihopatologijaDoc.dr Džanan Berberović/ Mr Mitra Mirković Hajdukov
Psihologija u marketinguDoc. dr Dragana Milojković Čović
Mirovna psihologija  Doc. dr Dragana Milojković Čović