Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

II godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Kvalitativna istraživanja u psihologijiDoc.dr Elvir Ibeljić
Psihologija ličnostiProf. dr Jasna Bogdanović/ Gabriela Ninković Došen
Razvojna psihologijaDoc.dr Miroslav Đurić
Psihologija svijesti – IzborniDoc. dr Snežana Samardžić
Psihometrija IIProf. dr Jasna Bogdanović