Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

I godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Poslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja Barašin
Statistika u psihologijiProf. dr Džanan Berberović
Motivacija i emocijaDoc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković Došen
Psihologija opažanjaDoc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković Došen
Engleski jezik 1Snježana Milačak