Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

IV godina – ljetni semestar

AnketeOdgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Simboličko računanjeProf. dr Negovan Stamenković
Programiranje internet aplikacijaDoc. dr Saša Salapura
Modelovanje, simulacija i optimizacijaProf.dr Mahir Zajmovic
KriptografijaProf. dr Velimir Dedić