Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

III godina – ljetni semestar

   Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Osnovi dizajnaProf.dr Mahir Zajmović
Računarska grafikaDoc. dr Hadžib Salkić
Softverski studio IVDoc.dr Svetlana Anđelić
Programski prevodiociDoc. dr Hadžib Salkić