Evaluacija nastavnog procesa – Finansije i bankarstvo 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

4 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta
Marketing u finansijama i bankarstvuProf.dr Darko Vaselić
Procjena vrijednosti preduzećaDoc. dr Dijana Kremenović
Menadžment informacionih sistemaProf.dr Branko Latinović
Korporativno upravljanjedoc.dr Mirko Miličević
Menadžment osiguranjaDoc.dr Darko Pašalić