Evaluacija nastavnog procesa – Menadžment 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

4 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta
Menadžment u obrazovanjudoc.dr Zdravko Marjanović/ prof. dr Simonida Vilić
Menadžment u zdravstvuDoc. dr Željko Grublješić
Menadžment informacionih sistemaProf.dr Branko Latinović
Korporativno upravljanjedoc.dr Mirko Miličević