Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

I godina – ljetni semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Rimsko pravoDoc. dr Biljana Petrović
Veliki pravni sistemiProf. dr Željko Todorović/
Nacionalna istorija države i pravaDoc. dr Biljana Petrović
Engleski jezik IISnježana Jež