Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

IV godina – ljetni semestar

AnketeNastavni materijal
Evaluacija zadovoljstva studenata
Osnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima  Doc. Dr Džanan Berberović
Psihologija darovitostiProf. dr Elvir Ibeljić
Psihologija porodiceDoc. dr Miroslav Đurić
Psihologija komunikacijeProf. dr Nermin Mulaosmanović
Odabrane teme iz statistike i psihometrijeProf. dr Jasna Bogdanović
Inžinjerska psihologija i ergonomijadoc. dr Dragana Aleksić
Psihologija djece sa posebnim potrebamaDoc. dr Snežana Samardžić