Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

3 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Marketinško komuniciranjeprof.dr Nikola Vojvodić / doc. dr Darko Vaselić
Organizaciono ponašanjeProf. dr Dragan Đuranović
Menadžement neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad Čović
Preduzetnički menadžementProf. dr Simonida Vilić
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan Đuranović
Međunarodni marketingdoc.dr Milorad Đukić
Menadžement uslugaDoc. dr Esad Čović