Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

II godina – ljetni semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Krivično pravoDoc. dr Miro Katić
Porodično pravoDoc.dr Biljana Petrović
Međunarodno javno pravoProf. dr Predrag Raosavljević
Engleski 2Snježana Milačak