Evaluacija nastavnog procesa – Energetska efikasnost i zelena energija 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

III godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Ekološko inženjerstvoProf. dr Obrenija Kalamanda
Računarsko projektovanjeProf. dr Hadžib Salkić
Tehnička dijagnostikaProf. dr Veljko Vuković
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranović
Međunarodno poslovanjeProf. dr Ilija Džombić