Evaluacija nastavnog procesa – Energetska efikasnost i zelena energija 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

II godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Industrijski dizajnProf. dr Mihajlo Travar
Elektronika i optoelektronikaDoc. dr Enver Agić
Informacioni sistemiProf. dr Branko Latinović
Engleski jezik IISnježana Milačak